Aplikácia Objav Lesopark Háj-Nicovô

Nechajte sa okúzliť krásami lesoparku a využite aplikáciu Lesopark Háj - Nicovô, ktorá vás prevedie 12 zastávkami. Vydajte sa na kvízovú výzvu alebo si prelistujte brožúru o lesoparku. Vďaka brožúre objavíte 40 zaujímavých druhov rastlín a živočíchov, ktoré sa nachádzajú na území parku. Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu!

Stiahnite si z Obchodu Play

Stiahnite si z App Store

Kde nájsť lesopark

Ako aplikácia funguje?

Aplikácia nasmeruje návštevníka na vytýčenú trasu chodníka lesoparkom. Na vyznačených bodoch na trase návštevníka čaká interaktívne poznávanie zaujímavostí o živočíchoch a rastlinách a hádanky obsahujúce fotografie, audio a video ukážky. Bonusom na poznávacej trase sú aj digitálne 3D zvieratká, ktoré sa po nájdení správneho miesta zobrazia v aplikácii vo forme rozšírenej reality. Aplikácia obsahuje aj vzdelávací materiál vo forme digitálnej brožúry o rastlinách a živočíchoch.

Keď sa návštevník premiestni na vytýčené body trasy kvízu, aplikácia automaticky spustí tematický obsah. Kvíz s 12 zastaveniami na trase s aktívnymi prvkami obsahuje:

 • 6 obrazovo-textových otázok
 • 2 video otázky
 • 1 testovú otázku s audio ukážkou
 • 3 miesta s 3D modelmi živočíchov (v rozšírenej realite) a k nim prislúchajúcimi kvízovými otázkami s vyhodnocovaním správnych a nesprávnych odpovedí.

V úvode aplikácie si návštevník zvolí jazyk (slovenčina alebo angličtina) a následne si vyberie používateľský mód „Škola“ alebo „Turista“.

Mód Škola

 • Učiteľ a žiaci si stiahnu aplikáciu na mieste s pripojením na wifi.
 • Učiteľ si v aplikácii zvolí mód „UČITEĽ“ a prejde krokmi registrácie zadaním kódu triedy (kód získa od správcu aplikácie resp. webstránky) a počtu žiakov.
 • Učiteľ registráciou vygeneruje prihlasovací kód pre svojich žiakov v skupine.
 • Žiaci si v aplikácii zvolia mód „ŽIAK“ a zadajú kód, ktorý im oznámi učiteľ
 • Žiaci spolu s učiteľom prechádzajú po trase podľa smerníka (kompasu)
 • Po ukončení poslednej kvízovej otázky sa výsledky všetkých žiakov v kvíze priradia do vyhodnotenia a celkovej štatistiky, ktorú učiteľ uvidí na svojom konte.

Mód Turista

 • Bežní návštevník si stiahne aplikáciu na mieste s wifi pripojením alebo priamo na začiatku náučného chodníka s použitím mobilných dát.
 • Na začiatku chodníka si zvolí mód TURISTA.
 • Návštevník otvorí aplikáciu a zvolí si jazyk.
 • Následne si zvolí variant obsahu, ktorému sa chce venovať.
 • Variantmi obsahu sú: TRASA S KVÍZOM a BROŽÚRA.
 • TRASU S KVÍZOM prechádza pomocou smerníka (kompasu) slúžiaceho na navigáciu medzi 12 bodmi na trase.
 • Na jednotlivých zastaveniach si môže prečítať opis jednotlivých zástupcov flóry a fauny a vyplniť kvíz.
 • BROŽÚRU si návštevník listuje a študuje ich textový obsah, zvukové ukážky.

Všeobecné informácie

 • Ak mobilný telefón používateľa nepodporuje rozšírenú realitu, bude o tom upozornený v notifikácii aplikácie.
 • Po každej zadanej odpovedi v kvíze bude používateľ vyrozumený či zadal správnu alebo nesprávnu odpoveď.
 • Zadanie odpovede v kvíze je definitívna voľba, bez možnosti opravy.
 • Na konci kvízu bude vyhodnotená jeho celková úspešnosť zohľadňujúca správne odpovede a čas zadania odpovede.
 • Po návrate do školy odošlú žiaci pripojení na wifi svoje skóre v kvíze do štatistík prislúchajúcich škole.
 • Ostatní návštevníci nie sú zaradení do štatistík, pre nich nie je potrebné vykonať tento krok.
 • Obsah aplikácie ostane po absolvovaní chodníka návštevníkovi otvorený celý okrem kvízu.

Výsledky kvízu za školský rok 2022 - 2023

Škola Body
Piaty ročník
1Základná škola Janka Kráľa35.28
2Základná škola s materskou školou Demänovská ulica4.69
Šiesty ročník
1Základná škola Janka Kráľa43.36
2Základná škola s materskou školou Demänovská ulica0.78
Siedmy ročník
1Základná škola Janka Kráľa30.89
2Základná škola Márie Rázusovej-Martákovej1.32
Ôsmy ročník
1Základná škola Janka Kráľa24.78
Deviaty ročník
1Základná škola Janka Kráľa6.44
Tabuľka sa aktualizuje raz za 24 hodín. Čas poslednej aktualizácie: 25. júna 2024 11:52
↑ Hore