Environmentálne aktivity mesta

Environmetnálne aktivity mesta Liptovský Mikuláš predstavujú široké spektrum rôznorodých enviro akcií poriadaným na území mesta pre všetky cieľové skupiny. Zahŕňa paletu zrealizovaných „modrých“ a „zelených“ projektov mesta ako aj školských zariadení s dopadom regionálneho až nadregionálneho významu.

Environmentálne aktivity majú synergický efekt a reflektujú na potrebu rozvíjania environmentálneho vzdelávania najmä mladších generácií ako i širokej verejnosti. Takto nadstavený koncept je základom pre správny postoj k ochrane životného prostredia obzvlášť v regióne akým je Liptov. Región situovaný v srdci prírody.

↑ Hore