Environmentálne ciele mesta

Mesto Liptovský Mikuláš patrí pre svoju polohu medzi najkrajšie slovenské mestá v spojitosti s prírodným prostredím. Leží v strede Liptovskej kotliny v nadmorskej výške 576 m, na pravom brehu Váhu, obklopené najvyššími aj najnižšími pohoriami Slovenska.

Prírodným bohatstvom obklopené mesto zohráva dôležitú funkciu pre zachovanie tohto prírodného bohatstva. Pre jeho zachovanie je potrebné, aby mesto vychádzalo z environmentálnych cieľov. Tie sa opierajú o základné strategické dokumenty (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a ďalšie) ako aj o legislatívu pre oblasť ochrany ovzdušia, vody, pôdy či biodiverzity, či oblasť odpadového hospodárstva.

Mesto Liptovský Mikuláš je zároveň sídlom významných environmentálnych inštitúcií. Tie sa dlhodobo venujú ochrane životného prostredia. Sídli tu jediné múzeum svojho druhu na Slovensku, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva.

Environmentálne organizácie v meste Liptovský Mikuláš

Národná legislatíva pre environmentálnu oblasť

Strategické dokumenty mesta

↑ Hore