Environmentálne organizácie v meste Liptovský Mikuláš

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Jediné múzeum svojho druhu na Slovensku (1400 m2) s interaktívnymi expozíciami Kras a jaskyne Slovenska a Chránená príroda Slovenska s časťami Zem – miesto pre život a Človek, hory, Natura 2000.

V interaktívnom múzeu môžete pátrať po tajomstvách jaskýň, vzácnych rastlinách, živočíchoch aj mineráloch.

Sídlo: Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Organizačná zložka Štátnej ochrany prírody SR, ktorá spravuje všetky jaskyne na Slovensku a spravuje všetky jaskyne na Slovensku a prevádzkuje trinásť slovenských jaskýň.

V regióne Liptov sú to Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa a Važecká jaskyňa.

Sídlo: M. M. Hodžu, 031 01 Liptovský Mikuláš

Štátna ochrana prírody Tatranského národného parku

Pre Tatranský národný park sídli v Liptovskom Mikuláši pracovisko (ul. M. M. Hodžu 11) so sídlom v Tatranskej Lomnici.

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Základná organizácia SMOPaJ

Organizácia je neziskové združenie občanov a je organizačnou zložkou Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, ktorého poslaním je zabezpečovanie vzdelávacej, výchovnej a propagačnej činnosti v oblasti ochrany prírody a životného prostredia. Činnosť ZO SMOPaJ je zameraná najmä na podporu vzdelávania, ochranu a tvorbu životného prostredia, vedu a výskum a organizovanie dobrovoľníckej činnosti.

Sídlo: 1. mája 38, 031 01 Liptovský Mikuláš

↑ Hore