Rastlinstvo a živočíšstvo
v lesoparku Háj-Nicovô

Vretenica severná

Vipera berus

Vretenica severná

Zaradenie: plazy Veľkosť: 40 – 80 cm Dĺžka života: 20 rokov Ohrozenie: VU – zraniteľný

Vretenica, nazývaná aj zmija, je naším jediným jedovatým hadom. Telo má krátke a zavalité. Hlava je vajcovitého tvaru, zhora sploštená. Dúhovka oka je červená, zrenička má tvar zvislej čiary. Má typickú kresbu s kľukatou čiarou, sfarbenie je ale rôznorodé, od sivej cez hnedú, červenkastú až po úplne čiernu farbu, pri ktorej sa jej kľukatá kresba stráca. Na hlave má tmavú kresbu v tvare písmena X.

Obýva širokú škálu biotopov (lúky, pasienky, vresoviská, rašeliniská, horské lúky až okraje kosodreviny), u nás vystupuje až do výšky 2000 m n. m. Zimu prežíva pod koreňmi stromov, v štrbinách skál, dierach po hlodavcoch a pod.

Párenie prebieha koncom apríla a v máji. Je vajcoživorodá, čiže mláďatá (asi 20) sa vyvíjajú v tele matky a zárodočný obal pretŕhajú počas pôrodu.

Živia sa obojživelníkmi, plazmi a v dospelosti najmä hlodavcami. Predátorom sú napríklad ježe a dravé vtáky. Najväčším nepriateľom je však človek, ktorý tohto zákonom chráneného živočícha častokrát zo strachu zabíja.

Viete, že?
Vretenice majú ihneď po pôrode vyvinuté plne funkčné jedové žľazy. Vretenica ale najčastejšie človeka len uhryzne, bez vypustenia jedu, keďže by sa tým pripravila o účinnú zbraň, ktorá jej slúži pri získavaní potravy. Jeho obnova totiž trvá až 14 dní. Zmija disponuje maximálnou dávkou 5 – 10 mg jedu, pričom smrteľná dávka pre človeka je 15 mg. Jeho účinnosť však závisí od zdravotného stavu človeka.

↑ Hore