Rastlinstvo a živočíšstvo
v lesoparku Háj-Nicovô

Bystruška záhradná

Carabus hortensis

Bystruška záhradná

Patrí do čeľade bystruškovité (Carabidae), dosahuje veľkosť 22-30 mm. Povrch tela má lesklý, základné sfarbenie čierno-hnedé s medeným, modrastým alebo zelenkavým leskom. Krovky má bronzovo-hnedé, rebierkové s tromi radmi zlatých alebo zelených jamiek. Má zakrpatené krídla, nelieta.

Patrí medzi najbežnejšie bystrušky na Slovensku, nájdeme ju v lesoch, záhradách, na poliach alebo na okrajoch ciest. Vo vysokých horách je vzácnejšia. Zimuje pod kôrou alebo v dreve. Aktívna je hlavne v noci, keď loví. Dospelé jedince i larvy sú dravé, živia sa dážďovkami, slimákmi, hmyzom a jeho larvami. Často sa však živia aj uhynutými živočíchmi (bezstavovcami a stavovcami), niekedy aj mäkkým ovocím.

Citlivo reaguje na najrôznejšie toxické látky (insekticídy, herbicídy) vnášané do jej prírodného prostredia. Je citlivá na zmenu pH a predovšetkým na zmenu vlhkosti. Vo vzťahu k človeku a jeho činnosti zohráva významnú rolu. Je užitočná nielen ako predátor škodlivých bezstavovcov, ale aj ako bioindikátor zmien prírodného prostredia a tým teda i životného prostredia človeka.

Viete, že?
Bystruška sa pred predátormi bráni chemicky - ostrieka ich páchnucim sekrétom zo žľazy na konci bruška.

↑ Hore