Rastlinstvo a živočíšstvo
v lesoparku Háj-Nicovô

Diskovka bublinatá

Hypogymnia physodes

Diskovka bublinatá

Diskovka bublinatá (Hypogymnia physodes) je druh lišajníka, ktorý sa vyskytuje na celom svete v rôznych biotopoch vrátane lesov, lúk a tundry. Lišajníky sú symbiotické organizmy (symbióza = spolunažívanie), ktoré sa skladajú z huby a fotosyntetických mikroorganizmov, ako sú riasy alebo sinice.

Diskovka bublinatá má charakteristický vzhľad so zelenošedou alebo modrošedou stielkou (telom), ktorá môže mať priemer až 20 cm. Stielka je zvyčajne plochá a laločnatá, so zvrásneným alebo ryhovaným povrchom.

Je dôležitou súčasťou mnohých ekosystémov, kde poskytuje potravu a životné prostredie pre rôzne organizmy vrátane hmyzu, vtákov a malých cicavcov.

Je bioindikátorom kvality ovzdušia, pretože je citlivá na znečisťujúce látky, ako je oxid siričitý a oxidy dusíka. Ak sú tieto látky prítomné v ovzduší, lišajník prestane rásť alebo odumrie, čo indikuje zlú kvalitu ovzdušia.

Má dlhú históriu liečebného využitia v tradičnej medicíne, kde sa používa na liečbu ochorení, ako sú infekcie dýchacích ciest, rany a zápaly. Obsahuje zlúčeniny, ktoré majú antimikrobiálne a protizápalové vlastnosti.

Diskovka bublinatá má kultúrny význam pre mnohé domorodé národy, ktoré ju tradične používajú ako potravu, liek a na duchovné účely.

↑ Hore