Rastlinstvo a živočíšstvo
v lesoparku Háj-Nicovô

Diviak lesný

Sus scrofa

Diviak lesný

Zaradenie: cicavce

Veľkosť: 1,2 – 2 m, 50 – 200 kg

Dĺžka života: 10 – 12 rokov

Ohrozenie: LC – najmenej ohrozený

Mohutný cicavec so štetinatou, hrubou srsťou a tenkým chvostom. Predĺžená hlava je zakončená pohyblivým rypákom, ktorý slúži na vyhrabávanie potravy. Charakteristické predĺžené očné zuby nazývame kly. Má slabý zrak, zato veľmi dobrý sluch a čuch.

Obýva rôzne biotopy, najčastejší je výskyt v listnatých a zmiešaných lesoch. Cez deň odpočíva v húštinách, so súmrakom svoje úkryty opúšťa.

Najmä počas horúcich dní vyhľadáva bahniská, kde sa váľa v riedkom bahne. To ich ochladzuje a zároveň chráni pred dotieravým hmyzom. Po bahnitom kúpeli sa často otierajú o okolité stromy.

Je všežravec živiaci sa korienkami, lesnými plodmi, kultúrnymi plodinami, hmyzom a jeho larvami, mäkkýšmi, dážďovkami, drobnými stavovcami, ale nepohrdne ani zdochlinou. O jeho aktivite a prítomnosti nás informujú najmä rozryté plochy na lúkach a poliach.

Po väčšinu roka sa zdržuje v rodinných čriedach. Skladá sa z viacerých diviačic s diviačatami.

Čriedu vedie a ochraňuje najskúsenejšia a najstaršia diviačica. Staré samce – kance žijú samotársky a k čriede sa pripájajú len v čase párenia. Ruja prebieha od konca októbra do januára až marca. Samica privádza na svet 4 – 12 svetlo pruhovaných mláďat – prasiat.

Patrí medzi poľovnú zver, v poľovníctve označovanú ako „čierna zver“. Samec diviaka sa nazýva kanec, samica sa volá bachyňa a mladý diviak do veku 2. roku života sa nazýva lanštiak.

Hlavným predátorom je rys ostrovid a vlk dravý. V posledných rokoch túto zver trápi africký mor ošípaných. Z tohto dôvodu sú ich stavy vo zvýšenej miere regulované odstrelom.

Viete, že?
Diviak dokáže dosiahnuť rýchlosť až 40 km za hodinu a naraz dokáže preplávať aj niekoľko kilometrov.

Vypočujte si nahrávku hlasu
↑ Hore