Rastlinstvo a živočíšstvo
v lesoparku Háj-Nicovô

Hraboš poľný

Microtus arvalis

Hraboš poľný

Zaradenie: cicavce

Veľkosť: 8 – 13 cm, 15 – 40 g

Dĺžka života: 8 mesiacov – 1,5 roka

Ohrozenie: LC – najmenej ohrozený

Jeden z našich najbežnejších drobných cicavcov. Typické je hnedé až sivohnedé sfarbenie, chvost predstavuje až 30 – 40 % dĺžky tela.

Je čulý vo dne aj v noci. Vyhrabáva si podzemné nory zhruba v hĺbke

10 – 20 cm pod povrchom zeme, ktoré sú poprepájané sieťou chodieb. Jeho prítomnosť zistíme podľa početných východov z nôr poprepájaných vyšlapanými cestičkami na povrchu. V sústave nôr buduje zo suchej trávy hniezdo.

Rozmnožovanie prebieha od marca. Samica po troch týždňoch rodí v priemere 4 – 7 mláďat, ktoré môžu byť už po niekoľkých týždňoch pohlavne aktívne.

Je typickým druhom suchých stanovíšť otvorenej kultúrnej krajiny. Vyhľadáva obrábané polia, lúky, pasienky a okraje lesných porastov. Jeho potravou sú najmä listy a stonky rastlín, semená a korienky. Hraboš poľný je dôležitým zdrojom potravy pre šelmy, dravce a sovy.

Viete, že?
Denne spotrebované množstvo potravy predstavuje viac ako 100 % hmotnosti tela hraboša.

↑ Hore