Rastlinstvo a živočíšstvo
v lesoparku Háj-Nicovô

Kolibkárik čipčavý

Phylloscopus collybita

Kolibkárik čipčavý

Malý nenápadný spevavec zelenkastej farby so svetlým bruškom a jemnou páskou cez oko. Vyskytuje sa na celom území Slovenska od nížin až po hornú hranicu lesa. Vyhovujú mu ihličnaté aj listnaté lesy, lesné čistinky, kroviny, parky, záhrady.

Podobá sa veľmi kolibkárikovi spevavému. Na rozdiel od neho má tmavé až čierne nohy. Ich vzájomné rozlíšenie je niekedy veľmi

náročné, a preto je ich najspoľahlivejším rozlišovacím znakom spev. Monotónny spev, stále sa opakujúce, jednoduché „čip-čap-čip-čap-čip-čap“ je typické pre samčeka a môžeme ho počuť od jari až do jesene, kedy už väčšina vtákov nespieva. Kolibkárik patrí medzi prísne sťahované druhy. Zo svojich zimovísk prilieta medzi prvými skoro na jar, už koncom marca. Patrí medzi hmyzožravé vtáky. Chutí mu rôzny hmyz, muchy, vošky, drobné húsenice, chrobáky aj pavúky.

Viete, že?
Kolibkáriky si svoje hniezdo stavajú v tvare kolíbky podľa čoho dostali aj svoje pomenovanie.

Vypočujte si nahrávku hlasu
↑ Hore