Rastlinstvo a živočíšstvo
v lesoparku Háj-Nicovô

Pinka lesná

Fringilla coelebs

Pinka lesná

Patrí medzi najpočetnejšie spevavce v Európe. Vyskytuje sa v listnatých i ihličnatých lesoch, od nížin až po hornú hranicu lesa, v otvorenej krajine so stromami, ale aj v sadoch, parkoch a záhradách.

Je to čiastočne sťahovavý druh, to znamená, že staršie jedince často ostávajú zimovať u nás a zdržiavajú sa v blízkosti človeka, zalietajú aj na kŕmidlá. Samček a samička sa výrazne farebne odlišujú (hovoríme o pohlavnom dimorfizme). Samček je nápadnejší s modrosivou hlavou a krkom a vínovočervenou hruďou. Samička je menej nápadná.

Na jar samček začína vyspevovať výrazným a hlasným spevom z vrcholov stromov, často od rána až do večera.

Živí sa semenami, výhonkami a plodmi, v letnom období aj hmyzom. Počas letu ju môžeme poznať podľa dvoch nápadných bielych prúžkov na krídlach.

Viete, že?
Hlas pinky „pink pink“ alebo „frí frí“, ktorým sa pinka často ozýva pred dažďom alebo búrkou viedol k vzniku porekadla, ktoré hovorí, že „pinka volá na dážď“.

Vypočujte si nahrávku hlasu
↑ Hore