Rastlinstvo a živočíšstvo
v lesoparku Háj-Nicovô

Sojka škriekavá

Garrulus glandarius

Sojka škriekavá

Patrí medzi spevavce, aj keď nám spevavca svojím spevom možno nepripomína. Je najfarebnejším zástupcom z čeľade krkavcovité a patrí medzi veľmi inteligentné druhy.

Na hlave má výrazné čierne fúzy a na krídlach zase výrazné modré perie s úzkymi čiernymi pásikmi. Perie na temene hlavy dokáže vztýčiť do chochola. Vyskytuje sa na celom území Slovenska. Vyhovujú jej listnaté a zmiešané lesy, kde nájde dostatok žaluďov a bukvíc, ktoré sú jej obľúbenou potravou.

Je veľmi opatrná a plachá. Ľudovo jej hovoríme aj „policajtka lesa“. Keď sa jej niečo nepáči výrazne a nahlas škrieka. Oznamuje tak ostatným obyvateľom lesa hroziace nebezpečenstvo.

Patrí medzi všežravé vtáky. Živí sa hmyzom, húsenicami, pavúkmi, malými hlodavcami, vajcami, dokonca aj mláďatami menších druhov vtákov. Na jeseň sa živí rôznymi semenami, ako sú bukvice či žalude, ktoré si skrýva do zásoby na zimu. Tie potom v zime vyhrabáva. Svoje skrýše si dokáže veľmi dlho pamätať. Tie, na ktoré zabudne, pomáhajú rozširovaniu lesných drevín.

Viete, že?
Sojku môžeme občas vidieť v mravenisku, ako si usilovne šuchorí perie a dráždi tak mravce, ktoré sa bránia kyselinou mravčou. Tento zvláštny spôsob správania je vlastne dôležitou telesnou hygienou, vďaka ktorej sa zbavuje parazitov, ktoré sa nachádzajú v perí.

↑ Hore