Rastlinstvo a živočíšstvo
v lesoparku Háj-Nicovô

Topoľ osikový

Populus tremula

Topoľ osikový

Topoľ osikový (Populus tremula) je listnatý strom z čeľade vŕbovité (Salicaceae). Vyskytuje sa takmer v celej Európe, v severnej Afrike a Amerike, na východe jeho areál siaha cez Malú a Strednú Áziu, Mongolsko až na Ďaleký východ. Na Slovensku rastie na celom území, od nížin po horské oblasti. Ľudovo ho nazývame osika. Je to rýchlorastúca drevina. V ideálnych podmienkach môže dorásť do výšky až 30 metrov.

Je výnimočný tým, že listy sa aj pri najmenšom vánku chvejú a vytvárajú charakteristický šuchotavý zvuk. Je to spôsobené sploštenými stopkami listov, ktoré umožňujú, aby sa listy vo vetre krútili a otáčali.

Vedecký názov pre osiku, Populus tremula, pochádza z latinského slova „tremulus“, čo znamená „chvejúci sa“. Tento názov odráža charakteristický pohyb listov.

Osiky sú pionierske druhy, čo znamená, že sú jedny z prvých stromov, ktoré osídľujú narušené alebo holé plochy. Často sa vyskytujú v oblastiach, ktoré postihol požiar alebo zosuv pôdy.

Kôra má svetlozelenú až sivú farbu. Je hladká, keď je strom mladý, ale vekom sa stáva drsnou a brázdenou.

Je dôležitým zdrojom potravy a biotopom pre rôzne druhy voľne žijúcich živočíchov vrátane bobrov, jeleňov a srnčiu zver.

Drevo je relatívne mäkké a ľahké, takže sa dá použiť na výrobu papiera, preglejky a zápaliek.

Často sa v krajinárstve používajú na terénne úpravy a protieróznu ochranu vďaka svojej schopnosti rásť v rôznych pôdach a podmienkach.

Osiky sa už po stáročia používajú na liečenie. Vnútorná časť kôry sa používala na liečbu rôznych ochorení, napríklad horúčky, kašľa a hnačky.

↑ Hore