Lišajníky

Lišajníky rastúce v okolí Lesoparku Háj-Nicovô v meste Liptovský Mikuláš.

Diskovník múrový

Diskovka bublinatá

↑ Hore